Absolwenci roku 2001

Policealne Studium Zawodowe

Wychowawca: Arkadiusz Ciechał„ski
 1. Betka Anna
 2. Deska Aleksandra
 3. Dwornikowska Iwona
 4. Dę…browska Marzena
 5. Galińska Beata
 6. Górczyńska Marzena
 7. Jankowska Elżbieta
 8. Langa Aneta
 9. Lewandowska Magdalena
 10. Mazierska Barbara
 11. Pł‚oszaj Kamila
 12. Olejnik Monika
 13. Ptaszyńska Iwona
 14. Rybarczyk Iwona
 15. Rybicka Iwona
 16. Widera Iwona
 17. Woźniak Paulina
 18. Zasada Jarosł‚aw

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Wychowawca: Ewa Perlińska
 1. Annowska Hanna
 2. Bordyn Michał‚
 3. Bogucki Waldemar
 4. Cyradna Monika
 5. Czapska Edyta
 6. Czapska Emilia
 7. Chudzik Aneta
 8. Goździalska Emilia
 9. Gę…tarek Monika
 10. Jasiakiewicz Renata
 11. Leszczyńska Mał‚gorzata
 12. Lewandowska Joanna
 13. Loba Bogumił‚a
 14. Mechuł‚a Ewa
 15. Mechuł‚a Marta
 16. Mastalerski Paweł‚
 17. Milczarek Aneta
 18. Markowska Mał‚gorzata
 19. Pietruszewska Agnieszka
 20. Rudzińska Aneta
 21. Sikorska Ewa
 22. Szymczak Edyta
 23. Szymańska Barbara
 24. Strucił„ski Marcin
 25. Tomaszewska Anna
 26. Wdzię™czna Ewelina
 27. Wieczorek Agnieszka

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Marek Czapił„ski
 1. Adamowska Anna
 2. Chmielewski Adam
 3. Dopierał‚a Piotr
 4. Goździalska Mał‚gorzata
 5. Górski Krzysztof
 6. Hoffman Ewa
 7. Ję™drusiak Paweł‚
 8. Kopczył„ski Leszek
 9. Kozakowski Jarosł‚aw
 10. Kruczkowski Marek
 11. Królczył„ski Leszek
 12. Lewandowski Tomasz
 13. Maziuk Michał‚
 14. Owsianowska Joanna
 15. Rosiak Magdalena
 16. Sadowski Jacek
 17. Skibił„ski Wojciech
 18. Wilczył„ski Krzysztof
 19. Wilińska Wioletta
 20. Wróblewski Marcin
 21. Zawalski Sł‚awomir
 22. Osmał‚ek Jarosł‚aw

Zasadnicza Szkoł‚a Zawodowa - Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Wychowawca: Paweł‚ Lewandowski
 1. Adamski Rafał‚
 2. Bieł„kowska Mał‚gorzata
 3. Chojnacki łukasz
 4. Cygańska Joanna
 5. Czarniak Marcin
 6. Dobił„ski Dariusz
 7. Dominowski Krzysztof
 8. Dybek Anna
 9. Dybowski Marcin
 10. Gospodarowicz Marek
 11. Jabł‚oł„ski Mariusz
 12. Kacprzyk Bł‚ażej
 13. Kaczmarek Marcin
 14. Kruszewski łukasz
 15. Lewandowska Katarzyna
 16. Mał›lanka Marcin
 17. Matusiak Jarosł‚aw
 18. Matusiak Przemysł‚aw
 19. Mikicki Sł‚awomir
 20. Mł‚ynarkiewicz Tomasz
 21. Orzelska Katarzyna
 22. Rosł‚aniak Przemysł‚aw
 23. Ryniecki Sebastian
 24. Seklecki Marek
 25. Skrzypił„ski Rafał‚
 26. Szymczak Sł‚awomir
 27. Wł›cisł‚ek Sebastian
 28. Wybraniec Marcin
 29. Zawalski Michał‚