Absolwenci roku 1999

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
 1. Adamczyk Joanna
 2. Betka Anna
 3. Bł‚aszczyk Marcin
 4. Dwornikowska Iwona
 5. Deska Aleksandra
 6. Jankowska Marzena
 7. Jastrzę™bska Katarzyna
 8. Kacperski Janusz
 9. Krajewska Agnieszka
 10. Lach Renata
 11. Lenga Aneta
 12. Lewandowska Dorota
 13. Lewandowska Ewa
 14. Milczarek Sł‚awomir
 15. Orzelska Anna
 16. Ostrowska Wioletta
 17. Pietrzak Agnieszka
 18. Rybarczyk Iwona
 19. Snopkowska Magdalena
 20. Woźniak Paulina
 21. Zielińska Wioletta
 22. Zimin Kamila

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Jadwiga łšpibida
 1. Baranowski Piotr
 2. Bilińska Aneta
 3. Brylińska Aleksandra
 4. Czarniak Daniel
 5. Czerwił„ski Marcin
 6. Drzewiecka Agnieszka
 7. Kawczył„ski Dariusz
 8. Kilichowski Andrzej
 9. Konikowski Arkadiusz
 10. Kruczkowska Mał‚gorzata
 11. Lewandowski Janusz
 12. Lewandowski Rafał‚
 13. Lachowicz Agnieszka
 14. Marchewka Ewa
 15. Matynka Anna
 16. Mularski Artur
 17. Myszkowski Maciej
 18. Orzelska Iwona
 19. Owczarek Waldemar
 20. Pawł‚owski Mikoł‚aj
 21. Pietrzak Barbara
 22. Rembiał‚kowski Jakub
 23. Rybił„ski Zbigniew
 24. Ryniec Cezary
 25. Sierakowski Grzegorz
 26. Stawicka Monika
 27. Szadkowski Tomasz
 28. Terpił„ski Grzegorz
 29. Wał‚ę™sa Przemysł‚aw
 30. Ziół‚kowski Grzegorz

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
 1. Andrzejewska Magdalena
 2. Bugdał‚ Barbara
 3. Czarniak Arkadiusz
 4. Czerwińska Wioletta
 5. Czerwił„ski łukasz
 6. Daczkowski Piotr
 7. Grudził„ski Krzysztof
 8. Jankowska Elżbieta
 9. Kał‚ę™dkiewicz Józef
 10. Kaniewski Marcin
 11. Lewandowska Agnieszka
 12. Lewandowska Katarzyna
 13. Majewski Krzysztof
 14. Mazierska Barbara
 15. Mił‚ek Zofia
 16. Muszył„ski Jarosł‚aw
 17. Olejnik Monika
 18. Stasiak Janusz
 19. Szmajda Marcin
 20. Urbaniak Robert
 21. Wił›niewska Anna
 22. Pasternak Sylwia
 23. Zaborowska Zdzisł‚awa
 24. Zdanowska Marzena

Policealne Studium Zawodowe

Opiekun: Arkadiusz Ciechalski
 1. Adamczyk Ilona
 2. Barankiewicz Agnieszka
 3. Choińska Krystyna
 4. Gientkowska Jolanta
 5. Gę…tarek Wioletta
 6. Kamińska Beata
 7. Karpińska Wioletta
 8. Kolasińska Mariola
 9. Markowska Iwona
 10. Mizioł‚ek Grzegorz
 11. Nowakowska Elżbieta
 12. Nowakowska Grażyna
 13. Paczkowska Joanna
 14. Pał‚aszewska Emila
 15. Paradowska Anna
 16. Rakowska Anna
 17. Rosińska Elżbieta
 18. Seklecka Barbara
 19. Stolarska Agnieszka
 20. Szewczyk Olga
 21. Waszewska Joanna
 22. Wieczorek Iwona
 23. Wieniecka Marzena
 24. Witwicka Mał‚gorzata
 25. Zielińska Iwona