Absolwenci roku 1998

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Opiekun: Marek Czł‚apił„ski
 1. Frydrych Robert
 2. Guził„ski Krzysztof
 3. Ignaczak Maciej
 4. Jarecki Jacek
 5. Karł‚owski Piotr
 6. Kaźmierska Violetta
 7. Koproł„ Robert
 8. Krzak Mał‚gorzata
 9. Mał›lanka Marcin
 10. Michalski Ireneusz
 11. Pawlak Marcin
 12. Pawlak Sł‚awomir
 13. Pawlak Zbigniew
 14. Perlic Agnieszka
 15. łšwię…tek Daniel
 16. Sobczak Anna
 17. Sobczył„ski Piotr
 18. Walewicz Radosł‚aw

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Anna Wł‚odarska
 1. Ciechalski Mciej Patryk
 2. Czajkowska Monika
 3. Dybowska Renata
 4. Gaczyńska Renata
 5. Gostpodarowicz Anna
 6. Han Patryk
 7. Kawczyńska Mariola
 8. Kaźmierska Katarzyna
 9. Kocanowska Edyta
 10. Kolasińska Mał‚gorzata
 11. Kotfas Anna
 12. Kozowicz Mał‚gorzata
 13. Kwiatkowska Anita
 14. Lewandowska Ewa
 15. Lewandowska Agnieszka
 16. Myszkowski Arkadiusz
 17. Napora Mał‚gorzata
 18. Pawł‚owska Katarzyna
 19. Sicińska Mał‚gorzata
 20. Stasiak Katarzyna
 21. Stawicka Agnieszka
 22. Szarwas Barbara
 23. Szczygielska Agnieszka
 24. Szczygielska Ewa
 25. łšwię…tek Julianna
 26. Tomczak Elżbieta
 27. Walczak Tomasz
 28. Wasielewska Anna
 29. Woźniak Mał‚gorzata
 30. Wyżykowska Forota Renata
 31. Zglińska Urszula

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Andrzej Gł‚uszkowski
 1. Adamowska Anna
 2. Chmielewski Adam
 3. Górda Ireneusz
 4. Górski Krzysztof
 5. Grzybowski Marcin
 6. Grzybowski Radosł‚aw
 7. Hoffman Ewa
 8. Ję™drusiak Paweł‚
 9. Kał‚ę™dkiewicz Kazimierz
 10. Kruczkowski Marek
 11. Lewkowicz Agnieszka
 12. Lewkowicz Renata
 13. Malinowska Edyta
 14. Marszał‚ Mariusz
 15. Maziuk Michał‚
 16. Nowakowska Iwona
 17. Orlik Agnieszka
 18. Owsianowska Joanna
 19. Pię…tek Emil
 20. Rosiak Magdalena
 21. Ryniecka Sylwia
 22. Szymańska Anna
 23. łšwierkowska Anna
 24. Wilczył„ski Krzysztof
 25. Wilińska Wioletta
 26. Wróblewski Marcin
 27. Zielił„ski Mariusz

Wieczorowe Technikum Technologii Żywienia

Wychowawca: Wanda Rudzińska-Mał›lanka
 1. Brzę™czkowska Renata
 2. Cyrcan Adam
 3. Gę…siorowski Piotr
 4. Grzegórski Janusz
 5. Jóźwiak Violetta
 6. Lewandowska Aneta
 7. Lewandowska Violetta
 8. łuczak Paweł‚
 9. Maron Anna
 10. Michalak Dariusz
 11. Pupkowski Rafał‚
 12. Rucińska Emilia
 13. Rosiak Elżbieta
 14. Terpińska Violetta
 15. Wachulak Radosł‚aw
 16. Wakowski Krzysztof
 17. Wiwatowska Violetta

Policealne Studium Zawodowe

Opiekun: Andrzej Perlił„ski
 1. Brzezińska Wioletta
 2. Czekaj Woletta
 3. Dubowska Urszula
 4. Gawł‚owski Andrzej
 5. Grzelak Anna
 6. Jasińska Iwona
 7. Kaźmierska Sylwia
 8. Konarska Wioletta
 9. Kobus Anna
 10. Kierzkowska Agnieszka
 11. Mał„kowska Beata
 12. Matuszewski Dariusz
 13. Laskowska Dorota
 14. Orzelski Daniel
 15. Parada Daria
 16. Pasiewicz Ewa
 17. Pyszkowski Arkadiusz
 18. Rogalski Karol
 19. Rutecka Dorota
 20. Skoczylas Agnieszka
 21. Skowrońska Renata
 22. Winnicka Agnieszka
 23. Zasadzińska Iwona
 24. Zawitowska Renata