Absolwenci roku 1997

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Ewa Perlińska
 1. Antoniewicz Agnieszka
 2. Baramkiewicz Agnieszka
 3. Brylińska Aneta
 4. Brzezińska Agnieszka
 5. Choińska Krystyna
 6. Cyronek Izabela
 7. Dmitrzak Joanna
 8. Gientkowska Jolanta
 9. Gontarek Ireneusz
 10. Ignaczak Monika
 11. Kowalewska Mał‚gorzata
 12. Kowalewska Maria
 13. Kwiatkowska Agnieszka
 14. Pał‚aszewska Emilia
 15. Pawł‚owska Mał‚gorzata Wiesł‚awa
 16. Prekop Magdalena
 17. Seklecka Barbara
 18. Stolarska Agnieszka
 19. Szatkowska Katarzyna
 20. Szewczyk Olga
 21. Szmajda Magdalena
 22. Zasada Aneta
 23. Zielińska Iwona
 24. Zydel Renata

Policealne Studium Zawodowe

Opiekun: Arkadiusz Ciechalski
 1. Bielecka Katarzyna
 2. Bona Aneta
 3. Brodowska Agnieszka
 4. Buczkowska Anita
 5. Czajkowska Marzena
 6. Dorsz Tomasz
 7. Gazda Romualda
 8. Golan Agnieszka
 9. Goł‚ę™biewska Agnieszka
 10. Jarońska Kamila
 11. Lipigórska Emilia
 12. Majewski Krzysztof
 13. Maron Agnieszka
 14. Martynowska Marlena
 15. Matusiak Mariola
 16. Musiał‚ Anna
 17. Rakowska Aneta
 18. Raszka Katarzyna
 19. Rzadkowolska Wioletta
 20. Strzykowska Magdalena
 21. Szarwas Maria
 22. Szmajda Iwona
 23. Trojanowska Anita
 24. Wojciechowska Anita

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Magdalena Szymańska
 1. Adamczewska Emilia
 2. Biał‚kowski Poptr
 3. Chmielewski Aleksander
 4. Czerwińska Agata
 5. Figielski Jarosł‚aw
 6. Jabł‚oł„ski Grzegorz
 7. Jabł‚oł„ski Zbigniew
 8. Klitkowski Sł‚awomir
 9. Komorek Jacek
 10. Krosnowski Robert
 11. Masł‚owski Marcin
 12. Orlik Katarzyna
 13. Osmał‚ek Jarosł‚aw
 14. Paradowska Katarzyna
 15. Rudził„ski Rafał‚
 16. Seklecki Marcin
 17. Terpił„ski Jacek
 18. Tomalak Beata
 19. Wieczorek Joanna
 20. Zielił„ski Tomasz
Wychowawca: Ireneusz Danielewski
 1. Baranowski Tomasz Daniel
 2. Barakniewicz Krzysztof Julian
 3. Bojakowski Dariusz
 4. Biał‚ecki Daniel Jacek
 5. Górska Hanna
 6. Górska Magdalena
 7. Ję™drasik Mirosł‚aw
 8. Ję™drusiak Marceli Wł‚adysł‚aw
 9. Karpił„ski Jacek
 10. Kopczył„ski Leszek
 11. Kopczył„ski Remigiusz
 12. Marszał‚ Przemysł‚aw
 13. Mastalerski Piotr
 14. Nowaczewski Krzysztof
 15. Pawł‚owska Karolina
 16. Rybakiewicz Marcin
 17. Sadowska Anna Maria
 18. Szadkowski Janusz
 19. Szpę™giel Beata
 20. Terpił„ski Mirosł‚aw
 21. Troszczył„ski Wojciech Krzysztof
 22. Zalewski Mariusz

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Stanisł‚aw Ję™cka
 1. Adamczyk Ilona
 2. Gawrysiak Grażyna
 3. Gę…tarek Violetta
 4. Kluzińska Aneta
 5. Kwapił„ski Robert
 6. Lewandowski Piotr
 7. Lewandowski Robert
 8. Lewandowski Zbigniew
 9. Mę…dry Urszula
 10. Nowakowska Katarzyna
 11. Paluszkiewicz Dorota
 12. Pyszkowska Agnieszka
 13. Reinfart Anita
 14. Sitkiewicz Adam Wojciech
 15. Szczeoaniak Maciej
 16. łšwię…tkowska Anna Beata
 17. Trzaskalski Jacek
 18. Twardowska Edyta
 19. Witwicka Mał‚gorzata
 20. Zasadził„ski Leszek
 21. Zimecki Krystian
 22. Ziół‚kowksi Jacek
 23. Żelski Karol

Wieczorowe Technikum Technologii Żywnoł›ci

Wychowawca: Andrzej Rybka
 1. Awarski Daniel
 2. Grzanka Ariel
 3. Kozł‚owski Tomasz
 4. Lewandowska Joanna
 5. Lewandowska Renata
 6. Lewandowski Cezary
 7. Mazurkiewicz Jakub
 8. Majewski Robert
 9. Morawski Jarosł‚aw
 10. Niedział‚kowska Violetta
 11. Piekarski Krzysztof
 12. Rzepił„ski Arkadiusz
 13. Szmajda Danuta
 14. Wichowski Robert