Absolwenci roku 1996

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Jadwiga Andrzejewska
 1. Banaszkiewicz Aneta
 2. Brzezińska Wioletta
 3. Czekaj Wioletta
 4. Dybowska Urszula
 5. Filipiak Kamila
 6. Gawł‚owska Renata
 7. Kaźmierska Sylwia
 8. Kobus Anna
 9. Konarska Wioletta
 10. Kruczkowska Magdalena
 11. Lewandowska Agnieszka Anna
 12. Lewandowska Agnieszka
 13. Myszkowska Mał‚gorzata
 14. Pawlak Katarzyna
 15. Rogalski Karol
 16. Sł‚awińska Aneta
 17. Zasadzińska Iwona
 18. Zielińska Izabella

Zasadnicza Szkola Rolnicza

Wychowawca: Agnieszka Ciechalska
 1. Bił„kowska Ewa
 2. Bł‚aszczyk Adam
 3. Bronikowska Grażyna
 4. Bugdał‚ Barbara
 5. Czerwił„ski łukasz
 6. Daczkowski Piotr
 7. Grudził„ski Krzysztof
 8. Jankowska Elżbieta
 9. Jasiakiewicz Monika
 10. Jastrzę™bska Danuta
 11. Karpińska Agnieszka
 12. Lewandowska Agnieszka
 13. Majewski Krzysztof
 14. Mikicka Barbara
 15. Musialik Jacek
 16. Olczak Renata
 17. Pawlicka Mał‚gorzata
 18. Pyszkowska Edyta
 19. Rosł‚aniak Jarosł‚aw
 20. Skibicka Wioletta
 21. Szmajda Marcin
 22. Szymał„ski Adam
 23. Wojciechowska Sylwia
 24. Zasadzińska Agnieszka
 25. Zimnisz Ewa
Wychowawca: Jadwiga łšpibida
 1. Baranowski Zbigniew
 2. Czwewińska Violetta
 3. Drzewiecki Andrzej
 4. Grabowski Piotr
 5. Kafarska Irena
 6. Kał‚ę™dkiewicz Józef
 7. Koza Elżbieta
 8. Lewandowska Katarzyna
 9. Majchrzak Jolanta
 10. Markowski Mariusz
 11. Mazierska Barbara
 12. Mił‚ek Zofia
 13. Muszył„ski Jarosł‚aw
 14. Niewiadomska Fabiola
 15. Pawlak Arletta
 16. Pawł‚owski Robert
 17. Paczkowski Marcin
 18. Pietrzak Ewa
 19. Rogalski Rafał‚
 20. Rybacka Anna
 21. Skowroł„ski Krzysztof
 22. Skrzypił„ski Krzysztof
 23. Sztuka Anna
 24. Wesoł‚owska Aleksandra
 25. Wilił„ski Przemysł‚aw
 26. Wił›niewska Anna
 27. Zdanowska Marzena

Policealne Studium Zawodowe

Opiekun: Andrzej Perlił„ski
 1. Bogdanowicz Ewa
 2. Bieniek Katarzyna
 3. Dominikowska Anna
 4. Duklas Bogumił‚a
 5. Goł‚ę™biewski Bogdan
 6. Gralak Mał‚gorzata
 7. Hermanowicz Katarzyna
 8. Kowalewska Ewa
 9. Kwiatkowska Kinga
 10. Mizioł‚ek Anna
 11. Muchalska Tatiana
 12. Ogł‚odzińska Ewa Renata
 13. Ogł‚odzińska Elżbieta
 14. Pawlak Anna
 15. Podgórska Agnieszka
 16. Rzydz Joanna
 17. Szmajda Grzegorz
 18. Troszczyńska Beata
 19. Trzebuchowska Edyta
 20. Wojciechowska Urszula
 21. Zawalska Anna
 22. Zimecka Anna Helena
 23. Żelazek Anna Maria

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
 1. Chojnacka Renata
 2. Gawł‚owski Andrzej
 3. Jabł‚oł„ski Mirosł‚aw
 4. Kamińska Beata
 5. Koł‚tuł„ski Arkadiusz
 6. Kwiatkowski Dariusz
 7. Loba Jolanta
 8. Mał›lanka Paweł‚
 9. Matuszewski Dariusz
 10. Nalikowski Tomasz
 11. Orzelski Daniel
 12. Przepióeski Dariusz
 13. Pyszkowski Arkadiusz
 14. Sierakowski Dariusz
 15. Sosnowski Artur
 16. Zasada Monika
 17. Ziomkowska Monika