Absolwenci roku 1995

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
 1. Czajkowska Marzena
 2. Czerwińska Monika
 3. Deicka Mał‚gorzata
 4. Deicka Violetta
 5. Dę™bicka Karina
 6. Dominikowska Dorota
 7. Gontarek Ranata
 8. Gutowska Iwona
 9. Karolak Agnieszka
 10. Kempara Agnieszka
 11. Komorek Beata
 12. Kwiatkowska Urszula
 13. Lewandowska Agata
 14. Loba Agnieszka
 15. Lubańska Sylwia
 16. Marczewska Katarzyna
 17. Okoniewska Dorota
 18. Radzikowska Agnieszka
 19. Raszka Katarzyna
 20. Skibicka Maria
 21. Stasiak Katarzyna
 22. Szmajda Iwona
 23. Terpińska Ewa
 24. Wojasińska Aneta

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Andrzej Gł‚uszkowski
 1. Bielak Jacek
 2. Bieniek Dariusz
 3. Bojakowska Agnieszka
 4. Bógdał‚ Dariusz
 5. Czaplicki Tomasz
 6. Czakaj Joanna
 7. Durmowicz Magdalena
 8. Grzelak Ewa
 9. Guził„ski Krzysztof
 10. Ignaczak Maciej
 11. Jasiakiewicz Rafał‚
 12. Ję™drzejewski Ryszard
 13. Karł‚owski Piotr
 14. Kaniewska Iwona
 15. Kaźmierska Iwona
 16. Kaźmierska Wioletta
 17. Kozakowski Jarosł‚aw
 18. Kozł‚owska Karolina
 19. Kraszewska Sylwia
 20. Krzak Mał‚gorzata
 21. Maciejewski Arkadiusz
 22. Maciejewski Tomasz
 23. Michalak Agnieszka
 24. Michalak Katarzyna
 25. Myzia Tomasz
 26. Ostrowski Jacek
 27. Perlic Agnieszka
 28. Piasecki Zbigniew
 29. Rucińska Anna
 30. Rusicka Iwona
 31. Rychlewska Agnieszka
 32. Sadowska Ewelina
 33. Szadkowska Ewa
 34. Wasielewska Ewa
 35. Wesoł‚owski Daniel
 36. Zielił„ski Tomasz
 37. Żakowiecki Tomasz

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Arkadiusz Ciechalski
 1. Andrzejewska Wanda
 2. Chmielewski Konrad
 3. Glonek Maria
 4. Górski Tomasz
 5. Hoł‚ocha Ewelina
 6. Jał‚oszyńska Iwona
 7. Kruczyńska Ilona
 8. Majewski Marcin
 9. Maron Agnieszka
 10. Rusicki Arkadiusz
 11. Seklecki Krzysztof
 12. Szatkowska Honorata
 13. Trzebuchowska Lidia
 14. Witczak Krzysztof
 15. Wrocł‚awski Roman
 16. Zasada Anna