Absolwenci roku 1994

łšrednie Studium Zawodowe

Opiekun: Stanisł‚aw Ję™cka
 1. Czekaj Barbara
 2. Doleszczak Tomasz
 3. Domagał‚a Michał‚
 4. Glombik Kinga
 5. Ił‚kowski Karol
 6. Iwan Agnieszka
 7. Jbł‚oł„ski Grzegorz
 8. Janiak Renata
 9. Ję™drzejczak Waldermar
 10. Kafarska Joanna
 11. Kaźmierowska Ewa
 12. Komorowski Mariusz
 13. Lewandowska Mał‚gorzata
 14. Niemczyk Lidia
 15. Oleradzaka Anna
 16. Owsianowski Piotr
 17. Pawlak Tomasz
 18. Pietrzak Bożena
 19. Rakowski Grzegorz
 20. Sobala Aleksandra
 21. Strucił„ski Paweł‚
 22. Ziół‚kowski Robert
 23. Zbigniew Anna
 24. Wieczorek Katarzyna

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Opiekun: Marek Czł‚apił„ski
 1. Bieniek Katarzyna
 2. Bogdanowicz Ewa
 3. Borkowski Zygmunt
 4. Czarnecki Tomasz
 5. Dominikowska Anna
 6. Goł‚ę™biewski Bogdan
 7. Ję™drusiak Arkadiusz
 8. Karkowska Katarzyna
 9. Karolczyk Beata
 10. Kaźmierski Bogdan
 11. Kucharzyk Aneta
 12. Lenartowski Piotr
 13. Lewandowska Krystyna
 14. Majewska Katarzyna
 15. Majewska Renata
 16. Mał‚achowska Beata
 17. Marczewska Marzena
 18. Nowaczewska Jolanta
 19. Nowakowska Elżbieta
 20. Osmał‚ek Konrad
 21. Pawlak Grzegorz
 22. Pawlak Krystyna
 23. Pietrzak Jolanta
 24. Rosiak Agnieszka
 25. Sł‚awska Agnieszka
 26. Sł‚omczewski Sł‚awomir
 27. Szachagł‚uchowicz Aleksandra
 28. Walecka Iwona
 29. Wasielewska Agnieszka

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
 1. Adamczyk Ilona
 2. Czajkowski Mariusz
 3. Czarniak Arkadiusz
 4. Domżał‚ Artur
 5. Gę…tarek Wioletta
 6. Jabł‚oł„ski Janusz
 7. Jaskólska Anna
 8. Kwiatkowska Barbara
 9. Majewski Kacper
 10. Mał›lanka Marcin
 11. Maziuk Edgard
 12. Michalski Piotr
 13. Mikoł‚ajewska Anna
 14. Mikoł‚ajczyk Jacek
 15. Ozimek Beata
 16. Reinfar Anita
 17. Mikoł‚ajczyk Jacek
 18. Szczepańska Agnieszka
 19. Wasielewski Marcin
 20. Wichlił„ski Jan
 21. Witwicka Mał‚gorzata
 22. Wyżykowska Agnieszka
 23. Zasadził„ski Leszek
 24. Zawalski Andrzej
 25. Zimecki Krystian

Liceum Zawodowe - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

Wychowawca: Anna Górska
 1. Augustyniak Lidia
 2. 2. Bilińska Marzena
 3. Czyżnielewska Elżbieta
 4. Czaplińska Monika
 5. Gadziomska Aneta
 6. Grzanka Anna
 7. Hibner Iwona
 8. Lewandowska Edyta
 9. łukasik Agnieszka
 10. Mikicka Monika
 11. Piotrowska Aneta
 12. Romanowska Beata
 13. Rozwora Zofia
 14. Równicka Ewelina
 15. Rudzińska Sylwia
 16. Szylc Edyta
 17. Trzebuchowska Edyta
 18. Wiesł‚awski Dariusz
 19. Walczak Agnieszka
 20. Wysocka Natalia
 21. Zielińska Agnieszka

Wieczorowe Technikum Pretwórstwa Mię™snego

Opiekun: Andrzej Rybka
 1. Dryps Piotr
 2. Grabowski Grzegorz
 3. Grabowski Krzysztof
 4. Jastrzę™bski Krzysztof
 5. Krzuczył„ski Krzysztof
 6. Laskowski Mariusz
 7. Mostowska Ewa
 8. Muszyńska Agnieszka
 9. Nowicka Milena
 10. Sidwa Andrzej
 11. Sowroł„ski Mirosł‚aw
 12. Skrzypił„ski Paweł‚
 13. Sulkowski Tomasz
 14. Szydł‚owski Tomasz
 15. Ziarniewicz Anna
 16. Ziół‚kowska Monika
 17. Ziół‚kowski Roman