Absolwenci roku 1993

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Grzegorz Wendoł‚owski
 1. Chmielewski Benedykt
 2. Czarniak Marcin
 3. Falkowska Renata
 4. Gozdowski Jacek
 5. Guzińska Renata
 6. Jankowski Tomasz
 7. Jóźwiak Aleksandra
 8. Kaniewska Bogumił‚a
 9. Kwał›na Jolanta
 10. Lewandowsk Jadwiga
 11. Kucił„ski Karol
 12. Mał„kowski Paweł‚
 13. Mizioł‚ek Dariusz
 14. Modrzejewska Anna
 15. Seklecka Barbara
 16. Walewska Anna
 17. Znaniecka Maria
 18. Żelazek Piotr

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Agnieszka Ciechalska
 1. Adriał„czyk Abarbara
 2. Gawł‚owski Dariusz
 3. Gawł‚owski Andrzej
 4. Gontarek Wiesł‚aw
 5. Górska Agnieszka Mariola
 6. Górska Anieszka Urszula
 7. Ję™drzejewski Jerzy
 8. Kamińska Beata
 9. Koł‚tuł„ski Arkadiusz
 10. Kowalewska Edyta
 11. Lewandowski Arkadiusz
 12. Loba Dorota
 13. Loba Jolanta
 14. Matczak Maria
 15. Pawł‚owska Mał‚gorzata
 16. Szadkowski Dariusz
 17. Zielińska Iwona
Wychowawca: Mirosł‚awa Ję™cka
 1. Alabrudzińska Mariola
 2. Antoniewicz Dariusz
 3. Augustyniak Rafał‚
 4. Czarniak Jarosł‚aw
 5. Durniat Anna
 6. Górecki Radosł‚aw
 7. Góralewska Grażyna
 8. Jóźwicki Zbigniew
 9. Kaczorowska Beata
 10. Kosił„ski Robert
 11. Kowalewski Roman
 12. Kwiatkowski Dariusz
 13. Kuropatwił„ski Toman
 14. Laskowwska Joanna
 15. Pyszkoowski Arkadiusz
 16. Przybyszewska Ewa
 17. Rucił„ski Dariusz
 18. Sł‚awska Monika
 19. Woźniak Katarzya
 20. Wrzesił„ski Marek
 21. Zasada Monika

łšrednie Studium Zawodowe

Opiekun: Dariusz Lemanowicz
 1. Adamiak Agnieszka
 2. Czarniak Krzysztof
 3. Garlicki Piotr
 4. Grzywacz Robert
 5. Janczak Krzysztof
 6. Klimczak Piotr
 7. Klimkiewicz Jarosł‚aw
 8. Kowalewska Agnieszka
 9. Kruszewski Stanisł‚aw
 10. Krzyżanowski Grzegorz
 11. Palił„ski Krzysztof
 12. Panfil Iwona
 13. Pawlak Sł‚awomir
 14. Pietrzak Anna
 15. Podgórski Tomasz
 16. Radowski Mariusz
 17. Rokulska Anna
 18. Seklecki Paweł‚
 19. Sł‚upska Dorota
 20. Strzelecki Mariusz
 21. Stasiak Mał‚gorzata
 22. Szulczewski Wł‚adysł‚aw
 23. Twardowski Marcin
 24. Urbał„ski Paweł‚

Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mię™snego

Opiekun: Stanisł‚aw Ję™cka
 1. Bł‚aszczyk Agnieszka
 2. Dzię™cioł‚owski Robert
 3. Górczył„ski Robert
 4. Jankowski Rafał‚
 5. Jarzę™bił„ski Marian
 6. Pietrzak Grzegorz
 7. Popczyk Grażyna
 8. Rejwerska Wanda
 9. Szulczewski Kazimierz
 10. Witkowska Elżbieta
 11. Ziół‚kowski Dariusz
 12. Ziół‚kowski Wł‚odzimierz