Absolwenci roku 1992

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Jadwiga łšpibida
 1. Betlił„ski Edward
 2. Czerwińska Romana
 3. Dę…brzalska Bożena
 4. Giegielewicz Agnieszka
 5. Górska Agnieszka
 6. Grzelak Wioletta
 7. Jakubowska Iwona
 8. Jastrzę™bska Krystyna
 9. Kacprzak Honorata
 10. Karkowska Danuta
 11. Kostańska Aleksandra
 12. łysiak Robert
 13. Matusiak Andrzej
 14. Nowak Renata
 15. Olach Tomasz
 16. Osmał‚ek Jolanta
 17. Pawlak Zenon
 18. Siedlecka Emilia
 19. Sobczak Anna
 20. Strę…g Agata
 21. Szymał„ski Marek
 22. Wił›niewski Krzysztof
 23. Wł‚odarska Anna
 24. Zaradzka Magdalena
 25. Ziół‚kowski Arkadiusz
 26. Zwierzchowska Urszula
 27. Żywicka Lidia
 28. Piechocka Aneta

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Stanisł‚aw Ję™cka
 1. Adriał„czyk Barbara
 2. Banasiak Renata
 3. Czepiel Zbigniew
 4. Janicka Agnieszka
 5. Janicka Grażyna
 6. Koł‚odziejczak Mał‚gorzata
 7. Kulawiak Stanisł‚aw
 8. Koralewska Ewa
 9. Lewandowski Tomasz
 10. Maciejewska Katarzyna
 11. Majewski Dariusz
 12. Mokry Jacek
 13. Niklewicz Cezary
 14. Ostrowski Paweł‚
 15. Pawlak Rafał‚
 16. Pawlicka Agnieszka
 17. Rudził„ski Dariusz
 18. Rychter Dorota
 19. łšwierczyńska Bogumił‚a
 20. Wilczyńska Anna, Maria
 21. Woźniak Ewa
 22. Żuł‚awska Mał‚gorzata

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Ireneusz Danielewski
 1. Ciesielska Jolanta
 2. Góralewska Mariola
 3. Górska Katarzyna
 4. Jabł‚oł„ski Piotr
 5. Jał‚oszyńska Iwona
 6. Kł‚osowska Joanna
 7. Kruczyńska Ilona
 8. Pajor Katarzyna
 9. Pasterniak Robert
 10. Pawlak Magdalena
 11. Pię…tkowska Renata
 12. Proszkiewicz Agnieszka
 13. Stał„czak Elżbieta
 14. Szatkowska Honorata
 15. Terpińska Monika
 16. Zasada Anna
 17. Bógdał‚ Beata
Wychowawca: Andrzej Gł‚uszkowski
 1. Cheł‚miniak Grzegorz
 2. Czarniak Monika
 3. Glonek Maria
 4. Grzybowska Dorota
 5. Kalinowska Agnieszka
 6. Kuszewska Dorota
 7. Kwiatkowska Mał‚gorzata
 8. Lewandowska Anna
 9. Majewski Marcin
 10. Marczewska Mał‚gorzata
 11. Nowacka Celina
 12. Ozimek Agata
 13. Pawlak Agnieszka
 14. Rezler Norbert
 15. Rę™kawiecka Mariola
 16. Trojanowska Beata
 17. Trzebuchowska Lidia
 18. Wasielewska Beata
 19. Wił›niewski Sł‚awomir
 20. Woźniak Gregorz
 21. Woźniak Paweł‚