Absolwenci roku 1991

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Agnieszka Ciechalska
 1. Adamczyk Dariusz
 2. Blaszka Mał‚gorzata
 3. Giergielewicz Elżbieta
 4. Kaźmirski Szymon
 5. Kwiatkowska Mał‚gorzata
 6. Nawrocka Marzena
 7. Nowakowski Grzegorz
 8. Popczyk Wiesł‚aw
 9. Rokicka Anita
 10. Rosiak Jacek
 11. Sarnowski Jan
 12. Snopkowski Macin
 13. Szymczak Iwona
 14. Twardowski Piotr

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Adrian Urszula
 2. Czapska Jolanta
 3. Chojnowska Renata
 4. Jakubowska Renata
 5. Kowalski Maciej
 6. Kowalewska Marzena
 7. Lewandowski Jerzy
 8. Mikoł‚ajewski Grzegorz
 9. Matusiak Piotr
 10. Mechuł‚a Mirosł‚aw
 11. Nowakowska Mariola
 12. Oł‚dył„ski Maciej
 13. łukaszewska Elżbieta
 14. Podgórski Dariusz
 15. Politowski Tomasz
 16. Rudzińska Jadwiga
 17. Ryniec Zbigniew
 18. Szatkowski Mirosł‚aw
 19. Szubska Grażyna
 20. Wił›niewski Tomasz
 21. Zagórowski Zbigniew
 22. Zimecka Katarzyna

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
 1. Adrił„czyk Renata
 2. Dominikowska Anna
 3. Giergielewicz Barbara
 4. Gierkowska Aleksandra
 5. Jóźwiak Jacek
 6. Kania Anita
 7. Konarkska Renata
 8. Kucharzyk Aneta
 9. Lewnadowski Mariusz
 10. Majewska Anna
 11. Majewska Renata
 12. Malinowska Ewa
 13. Maruszewska Mał‚gorzata
 14. Nowaczewska Jolanta
 15. Olejniczak Mał‚gorzata
 16. Podralska Agnieszka
 17. Pawlak Krystyna
 18. Rosiak Agnieszka
 19. Ryniec Anna
 20. Sł‚awska Agnieszka
 21. Sł‚owił„ski Marek
 22. Soł‚tysińska Barbara
 23. Suchomski Dariusz
 24. Szachagł‚uchowicz Akleksandra
 25. Sztandarowicz Agnieszka
 26. Wasielewska Agnieszka
 27. Wrocł‚awski Tomasz
Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
 1. Bieniek Katarzyna
 2. Bogdanowicz Ewa
 3. Grabowska Mał‚gorzata
 4. Gajewska Agata
 5. Górska Urszula
 6. Kiniasiewicz Mariusz
 7. Kusiak Marzena
 8. Lewandowska Krystyna
 9. Lewandowski Marek
 10. Lenartowski Piotr
 11. Mał‚achowska Beata
 12. Marczewska Marzena
 13. Masł‚owska Dorota
 14. Osmał‚ek Konrad
 15. Pabin Mieczysł‚aw
 16. Pietrzak Jolanta
 17. Stasiak Piotr
 18. Skrzypińska Magdalena
 19. Wójkiewicz Jolanta
 20. Zakrzewski Andrzej
 21. Zaremba Emilia
 22. Zdanowski Wincenty
 23. Żoł‚nowska Elżbieta