Absolwenci roku 1990

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Stanisł‚aw Ję™cka
 1. Bigoszewska Ewa
 2. Brewerski Robert
 3. Czarniak Bożena
 4. Czarniak Jerzy
 5. Dę…browski Marek
 6. Goździkowska Renata
 7. Hoffman Agnieszka
 8. Klimas Marian
 9. Kos Anna
 10. Kos Maria
 11. Kosatka Jolanta
 12. Kwapińska Katarzyna
 13. Maciejewska Anna
 14. Mikulski Sł‚awomir
 15. Owsianowska Urszula
 16. Przybylski Mirosł‚aw
 17. Puł‚anecka Barbara
 18. Ryniecka Mał‚gorzata
 19. Skowroł„ski Andrzej
 20. Stasiak Iwona
 21. Stawicka Alicja
 22. Stefaniak Marianna
 23. Wrocł‚awska Mał‚gorzata
 24. Zbonikowska Agnieszka

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Dariusz Lemanowicz
 1. Adamiak Agnieszka
 2. Bę…cela Iwona
 3. Jankowski Tomasz
 4. Kacperski Robert
 5. Kaniewska Bogumił‚a
 6. Mał„kowski Piotr
 7. Mechuł‚a Krzysztof
 8. Michalski Arkadiusz
 9. Mizioł‚ek Dariusz
 10. Pawlak Ryszard
 11. Rucińska Elżbieta
 12. łšwię…tkowska Agnieszka
 13. łšwię…tkowski Grzegorz
 14. Zasada Roman
Wychowawca: Jadwiga Andrzejewska
 1. Adamska Krystyna
 2. Bachurska Agnieszka
 3. Czarniak Barbara
 4. Goł‚ę™biewski Jacek
 5. Gozdowski Jacek
 6. Górski Adam
 7. Guzińska Renata
 8. Jóźwiak Aleksandra
 9. Kacprzyk Agnieszka
 10. Kaniewska Urszula
 11. Kolanda Beata
 12. Proszkiewicz Natalia
 13. Rudził„ski Mariusz
 14. Seklecka Barbara
 15. łšwierczył„ski Jacek
 16. Wilczyńska Krystyna
 17. Woźniak Józef
 18. Zielińska Jadwiga

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Karol Urbał„ski
 1. Baezela Edward
 2. Bekasił„ski Paweł‚
 3. Bożejewicz Jacek
 4. Czyżewska Beata
 5. Czajkowski Witold
 6. Górski Grzegorz
 7. Górecki Andrzej
 8. Kobielski Mirosł‚aw
 9. Kruszka Marzena
 10. Lewandowski Zbigniew
 11. ładzińska Teresa
 12. Nowakowska Krystyna
 13. Oknił„ski Mirosł‚aw
 14. Osmał‚ek Sł‚awomir
 15. Olszewska Renata
 16. Patył„ski Zbigniew
 17. Pyszorski Marek
 18. Safandowska Anna
 19. Szubski Tomasz
 20. łšwierczyńska Jolanta
 21. łšwię…tek Bożena
 22. Tomaszewska Marzena
 23. Trzeciak Iwona
 24. Migdalska Krystyna
 25. Waę‡kowska Wlżbieta
 26. Wieczorkowska Ewa
 27. Witkowski Krzysztof
 28. Woźniak Marek
 29. Zasada Urszula
 30. Znaniecka Aleksandra
 31. Zabielska Dorota
 32. Zielił„ski Piotr