Absolwenci roku 1989

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Andrzej Perlił„ski
 1. Jacek Górski
 2. Kacprzak Honorata
 3. Kaźmierska Urszula
 4. Mił‚ek Piotr
 5. Mordzak Sł‚awomir
 6. Nowak Renata
 7. Ogił„ski Andrzej
 8. Osmał‚ek Jolanta
 9. Sobczył„ski Piotr
 10. Szymał„ski Marek
 11. łšwię…tkiewicz Janusz
 12. Wł‚odarska Anna
 13. Wieczorek Anna
 14. Wyrwa Piotr
 15. Zł‚otowski Mieczysł‚aw
 16. Zwierzchowska Urszula
Wychowawca: Jadwiga łšpibida
 1. Czarniak Agata
 2. Dę…brzalska Bożena
 3. Deska Konrad
 4. Giergielewicz Agnieszka
 5. Gontarek Marzena
 6. Górska Dorota
 7. Jakubowska Iwona
 8. Jarmusz Renata
 9. Jastrzę™bska Krystyna
 10. Kozakowski Michał‚
 11. Nakonowski Dariusz
 12. Przybyszewska Renata
 13. Sobczak Anna
 14. Strzelecka Violetta
 15. Tomaszewska Renata
 16. Waę‡kowski Piotr
 17. Witwicki Adam

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Bł‚aszczyk Barbara
 2. Chmielewska Lidia
 3. Domżał‚ Jacek
 4. Dorsz Dariusz
 5. Gajewski Piotr
 6. Genert Beata
 7. Gł‚adysiak Krzysztof
 8. Grabowski Ryszard
 9. Janicka Dorota
 10. Karlikowski Zdzisł‚aw
 11. Karł‚owska Dorota
 12. Kasiuk Barbara
 13. Kostańska Anna
 14. Majewska Ewa
 15. Mał›lanka Emilia
 16. Molewska Anna
 17. Nawrocki Wojciech
 18. Pajor Grzegorz
 19. Plaskiewicz Andrzej
 20. Rydecka Mał‚gorzata
 21. Sł‚awińska Renata
 22. Szatkowski Marek
 23. Wróbel Barbara
 24. Żakowiecka Halina

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Adriał„czyk Wiesł‚aw
 2. Cieł›lak Sł‚awomir
 3. Czarniak Dariusz
 4. Forndlewicz Marzena
 5. Górecka Wioletta
 6. Jóźiwak Jacek
 7. Kwiatkowski Krzysztof
 8. Lisiecka Jadwiga
 9. Modrzejewski Adam
 10. Pradun Tomaszz
 11. Przybysz Renata
 12. Przystał‚kowski Dariusz
 13. Seklecka Grażybna
 14. Sielski Tomasz
 15. Szymał„ski Andrzej
 16. Waę‡kowska Iwona
 17. Wilczył„ski Paweł‚
 18. Witkowski Bogdan
 19. Wierzbicka Mariola
 20. Ziół‚kowski Jacek
 21. Żakowiecka Danuta