Absolwenci roku 1988

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Grażyna Gł‚uszkowska
 1. Baranowski Wojciech
 2. Goł‚ę™biewski Bogdan
 3. Kapuł›cińska Bożena
 4. Mał›lanka Jolanta
 5. Moraczewska Janina
 6. Nowakowska Wioletta
 7. Ogł‚odził„ski Ryszard
 8. Perlił„ski Grzegorz
 9. Pietrzak Bożena
 10. Sł‚awska Iwona
 11. łšpiewakowski Marek
 12. Wasilewski Eugeniusz
 13. Wojciechowska Marzena
 14. Zaję…czkowski Stanisł‚aw
 15. Zakrzewski Zbigniew
 16. Zimecka Michalina

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Ewa Perlińska
 1. Iwanowski Paweł‚
 2. Jabł‚oł„ski Jacek
 3. Kalinowska Elżbieta
 4. Kowalski Maciej
 5. Matusiak Piotr
 6. Mechuł‚a Mirosł‚aw
 7. Nowaczewski Tomasz
 8. Ogińska Wiesł‚awa
 9. Ogił„ski Krzysztof
 10. Ostrowski Tomasz
 11. Pietrzak Dorota
 12. Rudzińska Jadwiga
 13. Skrzypił„ski Piotr
 14. łšwię™cka Renata
 15. Tomaszewski Andrzej
 16. Wił›niewska Mariola
 17. Wił›niewski Tomasz
 18. Ujazdowska Dorota
 19. Umił„ski Jerzy
 20. Zaórowski Zbigniew
 21. Politowski Tomasz
Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Adamowski Dariusz
 2. Arkuszewska Anna
 3. Czapska Jolanta
 4. Gawrysiak Arkadiusz
 5. Górecki Piotr
 6. Hofman Jarosł‚aw
 7. Jasił„ski Maciej
 8. Jakubowska Renata
 9. Koralewska Elżbieta
 10. Nowaczewski Tomasz
 11. Nowakowska Mariola
 12. Podgórski Dariusz
 13. Rojewski Paweł‚
 14. Ryniec Zbigniew
 15. Sobczak Robert
 16. Szatkowski Mirosł‚aw
 17. Szubska Grażyna
 18. Urbał„ski Wojciech
 19. Wojtczak Mał‚gorzata
 20. Zasada Roman
 21. Zimecka Katarzyna

Wieczorowe Technikum Rolnicze

Opiekun: Marek Czł‚apił„ski
 1. Baranowski Piotr
 2. Bił„czak Dariusz
 3. Chmielewska Julia
 4. Czajkowska Anna
 5. Gapińska Maria
 6. Glonek Joanna
 7. Iwał„ski Krzysztof
 8. Kolanowski Antoni
 9. Kowalski Zygmunt
 10. Pawlak Zofia
 11. Pruszkiewicz Dariusz
 12. Sakowska Marzena
 13. Sobczak Czesł‚aw
 14. Tomczak Mirosł‚awa
 15. Zawalski Paweł‚
 16. Zwierzchowska Renata