Absolwenci roku 1987

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
  1. Delewska Stanisł‚awa
  2. Garlicka Genowefa
  3. Garlicki Wojciech
  4. Sarzyńska Lucyna
  5. Szmagaj Barbara
  6. Rzadkowolski Paweł‚
  7. Wichrowska Halina
  8. Zalewski Marek
  9. Żabecki Tadeusz

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Marek Czł‚apił„ski
  1. Betka Wiesł‚awa
  2. Chmielewska Emilia
  3. Justył„ski Michał‚
  4. Królikowska Bogumił‚a
  5. Królikowska Mał‚gorzata
  6. Kaniewska Urszula
  7. Majczak Krzysztof
  8. Mał›lanka Marek
  9. Matusiak Marek
  10. Nowakowska Krystyna
  11. Ogił„ski Marek
  12. Osmał‚ek Tomasz
  13. Przybyszewska Anna
  14. Przekwas Roman
  15. Urbał„ski Krzysztof
  16. Woźniak Marek
  17. Witkowski Krzysztof
  18. Waę‡kowska Elżbieta
  19. Zasada Urszula
Wychowawca: Andrzej Gł‚uszkowski
  1. Bazela Edward
  2. Bł‚aszczyk Alina
  3. Brylski Jacek
  4. Hoffman Elżbieta
  5. Kobielski Mirosł‚aw
  6. Korpal Sł‚awomir
  7. Kotfas Wł‚odzimierz
  8. Ksiꙿak Grzegorz
  9. Lewandowska Anna
  10. Lewandowska Barbara
  11. Lewandowski Zbigniew
  12. łazińska Teresa
  13. Musialik Sł‚awomir
  14. Rudził„ski Andrzej
  15. Safandowska Anna
  16. Tomaszewska Marzena
  17. Wieczorkowska Ewa