Absolwenci roku 1987

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Delewska Stanisł‚awa
 2. Garlicka Genowefa
 3. Garlicki Wojciech
 4. Sarzyńska Lucyna
 5. Szmagaj Barbara
 6. Rzadkowolski Paweł‚
 7. Wichrowska Halina
 8. Zalewski Marek
 9. Żabecki Tadeusz

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Marek Czł‚apił„ski
 1. Betka Wiesł‚awa
 2. Chmielewska Emilia
 3. Justył„ski Michał‚
 4. Królikowska Bogumił‚a
 5. Królikowska Mał‚gorzata
 6. Kaniewska Urszula
 7. Majczak Krzysztof
 8. Mał›lanka Marek
 9. Matusiak Marek
 10. Nowakowska Krystyna
 11. Ogił„ski Marek
 12. Osmał‚ek Tomasz
 13. Przybyszewska Anna
 14. Przekwas Roman
 15. Urbał„ski Krzysztof
 16. Woźniak Marek
 17. Witkowski Krzysztof
 18. Waę‡kowska Elżbieta
 19. Zasada Urszula
Wychowawca: Andrzej Gł‚uszkowski
 1. Bazela Edward
 2. Bł‚aszczyk Alina
 3. Brylski Jacek
 4. Hoffman Elżbieta
 5. Kobielski Mirosł‚aw
 6. Korpal Sł‚awomir
 7. Kotfas Wł‚odzimierz
 8. Ksiꙿak Grzegorz
 9. Lewandowska Anna
 10. Lewandowska Barbara
 11. Lewandowski Zbigniew
 12. łazińska Teresa
 13. Musialik Sł‚awomir
 14. Rudził„ski Andrzej
 15. Safandowska Anna
 16. Tomaszewska Marzena
 17. Wieczorkowska Ewa