Absolwenci roku 1986

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Brzozowska Danuta
 2. Kaczmarek Piotr
 3. Kaźmierska Katarzyna
 4. Majewska Anna
 5. Marszał‚ Anna
 6. Mularska Anna
 7. Nowacka Wanda
 8. Olkiewicz Grażyna
 9. Osmał‚ek Mał‚gorzata
 10. Pasternak Tomasz
 11. Raniszewska Wioletta
 12. Skowroł„ski Jarosł‚aw
 13. Szarkowski Zbigniew
 14. Szymańska Halina
 15. Tomaszewski Karol
 16. Wł‚odarski Andrzej
 17. Wnukowska Danuta
 18. Ziół‚kowski Piotr
 19. Żabecki Roman

Zasadnicza Szkoł‚a Rolmnicza

Wychowwawca: Marek Czł‚oapił„ski
 1. Adriał„czyk Wiesł‚aw
 2. Bobrowski Piotr
 3. Chojnacka Bogumił‚a
 4. Grabkowska Jadwiga
 5. Jabł‚ońska Izabela
 6. Jóźwiak Jacek
 7. Kaczmarek Robert
 8. Kraszewski Marek
 9. Kwiatkowski Marek
 10. Kwiatkowski Sł‚awomir
 11. Modrzejewski Adam
 12. Seklecka Grażyna
 13. Zasada Marzena
Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Arkita Mariola
 2. Czarniak Dariusz
 3. Dorsz Czesł‚aw
 4. Górecka Iwona
 5. Górecka Wioletta
 6. Goł‚ę™biewski Sylwester
 7. Jaskólski Paweł‚
 8. Jastrzę™bska Grażyna
 9. Kozł‚owski Antoni
 10. Niewiadomski Stefan
 11. Pogrzebska Beata
 12. Rybakiewicz Wojciech
 13. łšwię…tkowski Piotr
 14. Szymał„ski Andrzej
 15. Waę‡kowska Iwona
 16. Żakowiecka Danuta