Absolwenci roku 1985

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Jadwiga Syska
 1. Budziejewska Urszula
 2. Chojnacka Renata
 3. Dróżdż Jacek
 4. Iwańska Jolanta
 5. Kwarcińska Barbara
 6. Lisowski Krzysztof
 7. Marszał‚ek Jolanta
 8. Rutkowski Andrzej
 9. łšwię…tkowska Mał‚gorzata
 10. Tomaszewska Agata
 11. Wiktorska Bożena
 12. Zwierzchowska Danuta

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Biał‚ecki Paweł‚
 2. Balcerak Mał‚gorzata
 3. Chmielewska Julia
 4. Iwał„ski Krzysztof
 5. Jankowski Jarosł‚aw
 6. Kaniewski Protazy
 7. Kolanowski Antoni
 8. Kolasińska Dorota
 9. Matusiak Wiesł‚awa
 10. Nowakowska Krystyna
 11. Pruszkiewicz Dariusz
 12. Rucińska Mariola
 13. Sakowska Marzena
 14. Sł‚awska Iwona
 15. łšwierkowska Marzena
 16. Zawalski Paweł‚
Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Baranowski Piotr
 2. Bojakowski Andrzej
 3. Domowicz Jerzy
 4. Glonek Joanna
 5. Grę…czewska Wiesł‚awa
 6. Gapińska Maria
 7. Janiak Grzegorz
 8. Kieszkowska Bogumił‚a
 9. Lewandowska Elżbieta
 10. Majewski Sł‚awomir
 11. Mieszkalska Irena
 12. Musiał‚ Roman
 13. Nowaczewska Teresa
 14. Owsianowski Wojciech
 15. Pawlak Zofia
 16. Salkiewicz Elżbieta
 17. Zasada Maria
 18. Zwierzchowska Renata
 19. Zielił„ski Bogdan
 20. Zimacka Michalina