Absolwenci roku 1984

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Marek Czł‚apił„ski
 1. Andrzejczak Krystyna
 2. Balcerak Wanda
 3. Dominowska Elżbieta
 4. Gawł‚owski Krzysztof
 5. Goł›ciniak Janina
 6. Osmał‚ek Anna
 7. Pał‚aszewski Karol
 8. Roczewska Anna
 9. Sł‚awińska Grażyna
 10. Sompolski Dariusz
 11. Stał„czak Dorota
 12. Wił›niewska Renata
Brak absolwentów Zasadniczej Szkoł‚y Rolniczej z powodu wydł‚użenia okresu nauki z 2 do 3 lat.