Absolwenci roku 1983

łšredne Studium Zawodowe

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Broda Elżbieta
 2. Drapił„ski Marek
 3. Domowicz Leszek
 4. Gł‚owwala Paweł‚
 5. Grzywacz Andrzej
 6. Jasińska Dorota
 7. Klitokowska Renata
 8. Kurant Wojciech
 9. Lewak Grzegorz
 10. Osmał‚ek Mieczysł‚aw
 11. Papis Dorota
 12. Paradowska Mał‚gorzata
 13. Pyszkowska Wiesł‚awa
 14. Radomska Longina
 15. Rucił„ski Grzegorz
 16. Stasiak Marzena
 17. Tomaszewski Roman
 18. Trzoniec Paweł‚

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Wojciech Rudził„ski
 1. Bonawenturska Bożena
 2. Dominiak Krystyna
 3. Gię™tkowski Adam
 4. Goł‚ę™biewska Mał‚gorzata
 5. Goździalski Sł‚awomir
 6. Kwał›niewski Kazimierz
 7. Malinowska Honorata
 8. Marszał‚ Anna
 9. Michalak Dariusz
 10. Ogił„ski Piotr
 11. Osmał‚ek Sł‚awomir
 12. Politowski Andrzej
 13. Prokopiak Dorota
 14. Raniszewska Wioletta
 15. Rogalski Jarosł‚aw
 16. Rucił„ski Marek
 17. Rykał‚a Piotr
 18. Safandowska Barbara
 19. Sakowska Jadwiga
 20. Wilił„ski Tomasz
 21. Wł‚odarzewska Elżbieta
 22. Wrzeł›niak Wiesł‚aw
 23. Zaremba Teresa
 24. Zasada Janusz
 25. Ziół‚kowska Jolanta

Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo-Ogrodnicza

Wychowawca: Jadwiga Syska
 1. Aleksińska Elżbieta
 2. Broda Jerzy
 3. Brzozowska Danuta
 4. Gontarek Andrzej
 5. Jankowski Grzegorz
 6. Kafarska Wiesł‚awa
 7. Kaźmierska Katarzyna
 8. Maciejewski Sł‚awomir
 9. Osmał‚ek Stanisł‚aw
 10. Pasternak Tomasz
 11. Rosił„ski Dariusz
 12. Rudzińska Urszula
 13. Szymańska Halina
 14. łšlepecka Bożena
 15. Tomaszewska Halina
 16. Tomaszewski Karol
 17. Wł‚odarski Andrzej
 18. Zawadzka Maria
 19. Żabecki Roman