Absolwenci roku 1982

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Adamski Andrzej
 2. Bilił„ski Tomasz
 3. Drzewiecki Andrzej
 4. Giergieklesicz Zofia
 5. Gralewska Wacł‚awa
 6. Ignaczak Krzysztof
 7. Jankowska Ryszarda
 8. Latecka Grażyna
 9. łšwierczył„ski Krzysztof
 10. Wyrwa Katarzyna
 11. Zwolińska Danuta
 12. Żuchowicz Stanisł‚aw

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Arkuszewski Piotr
 2. Bartczak Agata
 3. Bartczak Elżbieta
 4. Czarniak Anna
 5. Deicka Dorota
 6. Jankowska Anna
 7. Jankowska Mariola
 8. Matusiak Wł‚odzimierz
 9. Motylinska Barbara
 10. Pawlicka Elżbieta
 11. Pluskota Jolanta
 12. Stawicka Mirosł‚awa
 13. Strzelecka Jolanta
 14. Sztopel Regina
 15. Zawitowski Piotr
 16. Zielińska Ewa
 17. Zwierzchowska Danuta
Wychowawca: Jan Jachymek
 1. Ambrożewicz Wanda
 2. Apalczyk Danuta
 3. Dę…bek Mał‚gorzata
 4. Dorsz Andrzej
 5. Feliniak Halina
 6. Garlicki Wojciech
 7. Jankowska Grażyna
 8. Majchrzak Fryderyk
 9. Pilaszewska Mariola
 10. Rutkowski Andrzej
 11. Skibińska Teresa
 12. łšmiał‚ek Alicja
 13. Wiasielewski Wojciech
 14. Wojciechowska Mał‚gorzata
 15. Zarę™ba Anna
 16. Zielińska Barbara