Absolwenci roku 1981

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Marek Czł‚apił„ski
 1. Barańska Anna
 2. Czapowski Krzysztof
 3. Czepiel Krystyna
 4. Dę…browski Krzysztof
 5. Dybowska Henryka
 6. Durmowicz Andrzej
 7. Gozdowski Andrzej
 8. Grzegorzewska Krystyna
 9. Kuczył„ski Aleksander
 10. Latecki Wiesł‚aw
 11. Lubecki Krzysztof
 12. Majewski Andrzej
 13. Matusiak Anna
 14. Mizioł‚ek Wł‚adysł‚aw
 15. Ozimska Halina
 16. Pię…tkowska Maria
 17. Rucił„ski Marek
 18. Seklecki Stanisł‚aw
 19. Smolińska Barbara
 20. Smolił„ski Stanisł‚aw
 21. Szatkowski Andrzej
 22. Szatkowski Marek
 23. Zielińska Zofia

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Mirosł‚awa Ję™cka
 1. Gontarek Barbara
 2. Jankowski Sł‚awomir
 3. Kalińskaelżbieta
 4. Kwarcińska Katarzyna
 5. Lewandowski Kazimierz
 6. Nakonowski Sylwester
 7. Nawrocki Henryk
 8. Olszewski Stanisł‚aw
 9. Pał‚ę…szewski Karol
 10. Politowski Marek
 11. Prekop Emilia
 12. Przybyszewska Elżbieta
 13. Rydz Elżbieta
 14. Szewczyk Grzegorz
 15. Szpulecki Hubert
 16. łšpiewakowska Jolanta
 17. Wojciechowska Jolanta
 18. Zawitowska Sabina
 19. Zielińska Anna
 20. Zielińska Mariola
Wychowawca: Jadwiga Syska
 1. Bił„kowska Barbara
 2. Broda Edward
 3. Bronikowski Roman
 4. Fijał‚kowski Roman
 5. Fijał‚kowska Irena
 6. Grabowski Henryk
 7. Hoffman Krzysztof
 8. Jabł‚oł„ski Dariusz
 9. Kosińska Grażyna
 10. Mikoł‚ajczyk Zbigniew
 11. Morawska Grażyna
 12. Ostrowski Karol
 13. Pawlak Jarosł‚aw
 14. Plichowicz Paweł‚
 15. Rudził„ski Andrzej
 16. Ryniec Krzysztof
 17. Sztopel Stabnisł‚aw
 18. Tomaszewska Elżbieta
 19. Wojtasiak Mariola