Absolwenci roku 1980

łšrednie Studium Zawodowe

Wychowawca: Jan Jachymek
 1. Biał‚kowska Teresa
 2. Dorsz Janusz
 3. Graczykowski Wiesł‚aw
 4. Gólczył„ski Józef
 5. Jastrzę™bska Jadwiga
 6. Jóźwiak Wiesł‚aw
 7. Koprowicz Zbigniew
 8. Latus Danuta
 9. Maciejewski Andrzej
 10. Nakonowska Barbara
 11. Nowakowska Halina
 12. Nowakowska Halina
 13. Ostrowska Sł‚awomira
 14. Podgórski Piotr
 15. Seroczył„ski Roman
 16. Snopkowska Anna
 17. Terpił„ski Józef
 18. Zielił„sk Edward
 19. Żelazek Barbara
 20. Żelazek Irena

Zadadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Bilińska Barbara
 2. Bykowska Elżbieta
 3. Drapił„ski Marek
 4. Gawł‚owski Krzysztof
 5. Grzybowski Piotr
 6. Kaczmarek Grzegorz
 7. Kaniewski Zbigniew
 8. Kosińska Ewa
 9. Kotwas Jadwiga
 10. Kwał›niewska Wiesł‚awa
 11. Mał›lanka Lech
 12. Ogł‚odzińska Wanda
 13. Osmał‚ek Mieczysł‚aw
 14. Papis Dorota
 15. Paszkowska Wiesł‚awa
 16. Sarzyńska Grażyna
 17. Sejdowska Iwona
 18. Skiba Wioletta
 19. Suchomski Zbigniew
 20. Wyżykowski Zbigniew
 21. Wyżykowski Bogdan
 22. Żakowiecki Grzegorz
Wychowawca: Jan Jachymek
 1. Bazela Wiesł‚awa
 2. Biał‚ecka Irena
 3. Czajkowski Henryk
 4. Garbalił„ski Roman
 5. Grodecka Emilia
 6. Jankowski Sł‚awomir
 7. Jastrzę™bska Grażyna
 8. Jasińska Dorota
 9. Justył„ski Zdzisł‚aw
 10. Karpińska Anna
 11. Kwiatkowska Bożena
 12. Majewski Cezary
 13. Marczewski Jerzy
 14. Mieszkalski Grzegorz
 15. Murzył„ski Piotr
 16. Ogińska Sabina
 17. Piwińska Joanna
 18. Selburska Ewa
 19. Skł‚adanowski Paweł‚
 20. Skibił„ski Adam
 21. Wił›niewska Renata