Absolwenci roku 1979

Zasadnicza Szkoł‚a Rolnicza

Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Antecki Jan
 2. Badura Alina
 3. Boborowska Grażyna
 4. Czaplicka Urszula
 5. Golasił„ski Jerzy
 6. Gę…tarek Marianna
 7. Gontarski Stanisł‚aw
 8. Gralewska Wacł‚awa
 9. Jastrzę™bska Grażyna
 10. Komorowski Bł‚ażej
 11. Klitkowska Renata
 12. Kujawska Danuta
 13. Lewandowski Marek
 14. Latecka Grażyna
 15. Michalski Grzegorz
 16. Pasternak Barbara
 17. Przybył‚owski Kazimierz
 18. Rakocińska Anna
 19. Rojewska Janina
 20. Rudnicka Danuta
 21. łšwię…tkowski Tomasz
 22. Szczupakowska Janina
 23. Szprę™giel Bogdan
 24. Walecki Andrzej
 25. Wilił„ski Edward
 26. Wilił„ski Zenon
 27. Wił›niewska Anna
 28. Wrzesił„ski Wiesł‚aw
 29. Wyrwa Katarzyna
 30. Zawalska Kazimiera
 31. Żakowiecka Grażyna
Wychowawca: Antoni Kozł‚owski
 1. Arkuszewska Wiesł‚awa
 2. Bilił„ski Tomasz
 3. Broda Elżbieta
 4. Bronikowska Urszula
 5. Czapski Krzysztof
 6. Czerwił„ski Sł‚awomir
 7. Czł‚apił„ski Tadeusz
 8. Feter Bożena
 9. Ignaczak Krzysztof
 10. Jabł‚ońska Anna
 11. Jankowski Wł‚adysł‚aw
 12. Kacprzyk Teresa
 13. Kamińska Krystyna
 14. Karolak Marek
 15. Koł‚odizejski Marcin
 16. Krzyżanowski Andrzej
 17. Kwarcił„ski Paweł‚
 18. Matusiak Grzegorz
 19. Michalska Anna
 20. Nowaczewska Anna
 21. Parysiak Halina
 22. Pomorska Krystyna
 23. Pomorski Krzysztof
 24. Szpryngiel Zbigniew
 25. Szule Jadwiga
 26. łšwiderek Barbara
 27. Weber Elżbieta
 28. Wrzesińska Barbara
 29. Wójtowicz Stanisł‚aw
 30. Wnuk Mał‚gorzata
 31. Zakrzewska Ewa

łšrednie Studium Zawodowe

Opiekun: Wojciech Rudził„ski
 1. Ambroży Maria
 2. Bł‚aszczyk Maria
 3. Cieslewicz Krystyna
 4. Dę…browski Tadeusz
 5. Dyjecki Zdzisł‚aw
 6. Grabowski Janusz
 7. Jeziorska Halina
 8. Kuropatwił„ski Lech
 9. Kł‚ódka Janusz
 10. Kamińska Barbara
 11. Kozł‚owski Tadeusz
 12. Lewandowski Tadeusz
 13. Pieł„kowski Marek
 14. Przystał‚owski Stanisł‚aw
 15. Zawalski Piotr
 16. Strzelecki Henryk
 17. Kaniewski Józef
 18. Mikoł‚ajczyk Marian
 19. Kwiakowski Edward
 20. Spregiel Marek
 21. Seklecki Lech