Absolwenci roku 1978

Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo-Ogrodnicza

Wychowawca: Franciszek Dzioba
 1. Andrzejewski Mirosł‚aw
 2. Czepiel Krystyna
 3. Czpska Elżbieta
 4. Domżalska Anna
 5. Dybowska Henryka
 6. Filipiak Andrzej
 7. Gajewski Piotr
 8. Hofman Dorota
 9. Ję™drusiak Aleksander
 10. Kacprzyk Mał‚gorzata
 11. Kozł‚owska Grażyna
 12. Lewandowska Wiesł‚awa
 13. Lesiak Irena
 14. Lubecki Krzysztof
 15. Matusiak Anna
 16. Skowroł„ski Marek
 17. Smolińska Barbara
 18. łšwieciak Elżbieta
 19. Syroczyńska Maria
 20. Szczygielski Zbigniew
 21. Wł‚odarzewski Marek
Wychowawca: Krystyna Synica
 1. Bogdanowicz Waldemar
 2. Czapowski Krzysztof
 3. Giergielewicz Zofia
 4. Gozdowski Andrzej
 5. Jankowski Andrzej
 6. Jarecka Halina
 7. Jas Piotr
 8. Kaniewska Zofia
 9. Kowalczyk Wanda
 10. Majewski Andrzej
 11. Majewski Stanisł‚aw
 12. Mechuł‚a Marek
 13. Mił‚ek Wiesł‚aw
 14. Nakonowksi Grzegorz
 15. Ogł‚odzińska Mirosł‚awa
 16. Ozimek Henryka
 17. Pę™drakowska Danuta
 18. Pieł„kowski Roman
 19. Rudzińska Irena
 20. Sakowska Zofia
 21. Sobczak Czesł‚aw
 22. Stasiak Alina
 23. Tomaszewski Edward
 24. Wasylik Krystyna