Absolwenci roku 1977

Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo-Ogrodnicza

Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Baranowski Marek
 2. Chojnacki Bronisł‚aw
 3. Czyżnielewski Jerzy
 4. Gólczył„ski Józef
 5. Hofman Wiesł‚aw
 6. Jóźwiak Wiesł‚aw
 7. Kaniewska Wiesł‚awa
 8. Kowalski Ireneusz
 9. Kucharska Anna
 10. Kurpińska Maria
 11. Lewandowski Jan
 12. Podgórski Piotr
 13. Przepiórska Maria
 14. Rosił„ski Roman
 15. Różnańska Barbara
 16. Seroczył„ski Roman
 17. łšpiewakowski Wiesł‚aw
 18. Urbańska Mariola
 19. Wesoł‚woska Halina
 20. Zielił„ski Edward
 21. Zimny Roman
 22. Żelazek Irena
Wychowawca: Jadwiga Syska
 1. Budzeniusz Dorota
 2. Chojnacki Marek
 3. Dę™bski Edward
 4. Dwornikowski Marian
 5. Filipiak Jerzy
 6. Gontarek Stanisł‚aw
 7. Graczykowski Wiesł‚aw
 8. Jaczkowski Jerzy
 9. Jankowski Karol
 10. Jasińska Anna
 11. Kandyba Elżbieta
 12. Krajewski Jan
 13. Kurpił„ski Roman
 14. Latecki Wiesł‚aw
 15. Maciejewski Andrzej
 16. Matuszewska Halina
 17. Nakonowska Barbara
 18. Przybyslki Henryk
 19. Rusicki Henryk
 20. Szymczak Anna
 21. Wichlińska Gabriela
 22. Wł‚odarzewski Marek
 23. Wrzesił„ski Krzysztof