Absolwenci roku 1976

Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo-Ogrodnicza

Wychowawca: Fanciszek Dzioba
 1. Adamczewski Eugeniusz
 2. Bilę™da Józef
 3. Biał‚kowska Halina
 4. Bł‚aszczyk Maria
 5. Bł‚aszczyk Halina
 6. Bobrowski Henryk
 7. Brzemińska Grażyna
 8. Cieł›lewicz Krystyna
 9. Fijał‚kowska Maria
 10. Gawrońska Regina
 11. Giergielewicz Grażyna
 12. Gratkowski Leszek
 13. Groszewska Wiesł‚awa
 14. Herman Elżbieta
 15. Kamińska Barbara
 16. Kapuł›cińska Barbara
 17. Kwiatkowska Gabriela
 18. Kujawa Marek
 19. Lisowska Bożena
 20. ładził„ski Mieczysł‚aw
 21. Nakonowski Tadeusz
 22. Okupski Roman
 23. Pawlicka Grażyna
 24. Prus Andrzej
 25. Przewoźny Kazimierz
 26. Rakowski Waldemar
 27. Rusicka Krystyna
 28. Stasiak Anna
 29. Simińska Hanna
 30. łšwię…tkowska Ewa
 31. Zasada Elżbieta