Absolwenci roku 1975

Zasadnicza Szkoł‚a Rolniczo-Ogrodnicza

Wychowawca: Czesł‚awa Urbańska
 1. Ambroży Maria
 2. Bartlił„ski Janusz
 3. Bartlił„ski Sł‚awomir
 4. Czajkowska Mirosł‚awa
 5. Czapska Bogusł‚awa
 6. Glonek Henryk
 7. Grabowski Janusz
 8. Fabijańska Grażyna
 9. Janicka Teresa
 10. Kinasiewicz Jan
 11. Koralewska Elżbieta
 12. Kulił„ski Andrzej
 13. Lewandowski Marian
 14. Markowska Maria
 15. Maziuk Janusz
 16. Mechuł‚a Jadwiga
 17. Ogińska Alicja
 18. Rydecki Andrzej
 19. Sawicka Anna
 20. Seweryniak Barbara
 21. Woźniak Maria
 22. Wysocka Elżbieta
 23. Wyżykowska Maria
Wychowawca: Helena Nadlewska
 1. Bajerska Anna
 2. Becił„ski Wł‚adysł‚aw
 3. Dengusiak Paweł‚
 4. Gawrysiak Halina
 5. Grzybowska Aleksandra
 6. Has Elżbieta
 7. Jaskólski Tadeusz
 8. Kamił„ski Marian
 9. Komorowski Karol
 10. Kujawska Krystyna
 11. Krzyżanowski Jan
 12. Majerowska Eżbieta
 13. Michalski Alojzy
 14. Mikoł‚ajczyk Marian
 15. Niezborska Teresa
 16. Pietrusińska Barbara
 17. Przybysz Wanda
 18. Sadowska Barbara
 19. Seklecka Halina
 20. Stę™pkowski Henryk
 21. Szopski Zdzisł‚aw
 22. Szprengiel Marek
 23. Zalewska Zdzisł‚awa